Strażacy dziękowali Maryi i swojemu Patronowi

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Ks. Proboszcza nasi strażacy składali podziękowania za opiekę i szczęśliwe powroty z akcji, a także zanosili prośby o dalsze łaski boże za wstawiennictwem Św. Floriana.

Z okazji wspomnienia św. Floriana –  patrona strażaków  przekazujemy wszystkim Druhnom i Druhom Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Życzymy aby ten piękny dzień był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów zarówno osobistych jak i zawodowych. To dzięki Wam mieszkańcy  mogą spać spokojnie, bo jesteście przykładem jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki. Życzymy wszystkim Strażakom bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W poniedziałek 3 maja będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte w naszej parafii jak w każdą niedzielę.
Wszystko zaczęło się w Wielki Piątek, gdy konający Jezus, widząc pod krzyżem dwie umiłowane osoby, ożywił się i wypowiedział dwa krótkie zdania: „Niewiasto, oto syn Twój! Oto Matka twoja”. A św. Jan wziął odtąd Maryję do siebie. Ten fragment Ewangelii czytały całe pokolenia naszych przodków. I jedno trzeba dzisiaj powiedzieć, że nasz naród, jak żaden chyba inny, rzeczywiście wziął Maryję do siebie. Nasi praojcowie wzięli Ją do domu, któremu na imię Polska. Wzięli Ją do tego, co w naszej Ojczyźnie było pięknego, ale też i trudnego. Wzięli Ją do swoich radości i smutków, by jako Matka była w tym wszystkim obecna. A Ona to zaproszenie przyjęła.
Najświętsza Maryja Panna była nazywana Królową Narodu już w drugiej połowie XVI wieku. Jednak teologiczne uzasadnienie tego tytułu pojawiło się sto lat później i było związane z cudowną obroną Jasnej Góry przed Szwedami. Uratowanie klasztoru przypisywano wstawiennictwu Matki Boskiej.  1 kwietnia 1656 roku we Lwowie Jan Kazimierz przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową Królestwa Polskiego. W swoich ślubach przyrzekł szerzyć Jej „cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. W roku 1918 Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby. „Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia – wszystkie diecezje, a 8 września – cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.
Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 1945, Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej „Wielkiej Nowenny”, na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki.

 

Film o wyroku, który zdecydował o losie 62 mln nienarodzonych

„Wyrok na niewinnych” ukazuje historię najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Pięćdziesiąt lat temu wyrok Sądu Najwyższego w USA w sprawie Roe przeciw Wade przesądził o tragicznym losie już 62 mln nienarodzonych. Film w Polsce został wydany przez Rafael Film. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objął go swoim patronatem.
Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”.
Wyrok na niewinnych odsłania burzliwe kulisy procesu oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX wieku.

Powołanie do Kapłaństwa jest darem Pana Boga

W niedzielę Dobrego Pasterza modlimy się o powołania do służby kapłańskiej i zakonnej we wspólnocie Kościoła, czyli modlimy się, aby wielu podjęło z odwagą drogę, którą Pan Bóg im proponuje.

Nie ulega wątpliwości, że na pierwszym miejscu jest rozeznanie żywej obecności Jezusa Chrystusa w codzienności życia człowieka. Bóg kocha naszą codzienność! Dokonuje się to w modlitwie Słowem Bożym i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Seminarium Duchowne jest czasem rozeznania drogi życia z Chrystusem. Wejście na tę drogę to ważna decyzja w życiu młodego człowieka, dokonuje się to poprzez rozeznanie głosu Dobrego Pasterza, który zaprasza do wejścia na drogę przygotowania do kapłaństwa, które „polega na kontynuacji Jezusa w świecie, by uczynić jak On ze swojego życia pewien dar” – czytamy w dokumencie watykańskim pt. Nowe powołania dla nowej Europy (nr 17b). Na tę niedzielę papież Franciszek napisał orędzie, w którym odkrywa głębię powołania na podstawie życia św. Józefa. Zauważa w nim, że „Bóg nie lubi objawiać się w sposób spektakularny, forsując naszą wolność. Łagodnie przekazuje nam swoje plany, nie oślepia nas świetlistymi wizjami, ale delikatnie zwraca się do naszego najgłębszego wnętrza, stając się dla nas najbliższym i przemawiając do nas poprzez nasze myśli i uczucia”. Czasami tak się zdarza, że młody człowiek może oczekiwać bez końca na wyraźne znaki powołania. A kiedy one nie nadchodzą, pojawia się pokusa rezygnacji. Pan Bóg działa zazwyczaj inaczej niż my sobie to wyobrażamy. Ojciec Święty przywołuje słowa z Ewangelii św. Mateusza, które pokazują odpowiedź św. Józefa na głos Boga – to tylko dwa wyrazy, w których kryje się tajemnica gotowości i poświęcenia św. Józefa: „WSTAŁ, WZIĄŁ w nocy Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,14). Tak właśnie trzeba czynić w życiu. Nie można się lękać, bać zaproszenia Boga. Kiedy słyszy się głos Pana trzeba wstać i wziąć to Jego słowo i realizować zamysł Boga. On się nigdy nie myli. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie modlimy się za wszystkich rozeznających drogę życia. Proszę także pamiętać o ważnej rzeczy: „Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary” (Franciszek, Christus vivit, nr 299). Więcej… 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i S. Róży Czackiej – 12 września 2021 r.

12 września 2021 roku, o godz. 12 w Warszawie, odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i S. Róży Czackiej – poinformował kard. Kazimierz Nycz w komunikacie.
Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński
Sługa Boża  S. Róża Czacka
„Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00” – napisał kard. Nycz. Na uroczystościach beatyfikacyjnych Papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. Publikujemy pełny tekst komunikatu:
Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00.Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. Swoje prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce przekaże dalsze szczegóły dotyczące organizacji uroczystości beatyfikacyjnej. Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyznaczenie daty beatyfikacji. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o błogosławione owoce beatyfikacji Sług Bożych, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej.