MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, po wcześniejszym umówieniu się z Ks. Proboszczem nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu przeprowadzenia rozmowy i spisania protokołu prawno-kanonicznego. W przeciwnym razie trzeba prosić Kurię Diecezjalną o dyspensę od zachowania trzech miesięcy bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Potrzebne jest urzędowe stwierdzenie, ze strony Kościoła, czy kandydaci odpowiadają warunkom stawianym przez Kościół by mógł zaistnieć Sakrament Małżeństwa. Tzn., czy:
  • są stanu wolnego,
  • nie mają żadnych przeszkód małżeńskich,
  • odpowiadają wszystkim wymogom, jakie stawia prawo, by małżeństwo było zawarte ważnie i godziwie.
Co należy przynieść?:
  • Dowody osobiste.
  • Metryki chrztu. Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy, licząc od daty wystawienia do daty ślubu. Metrykę wybieramy osobiście w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni. Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.
  • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Bierzmowania (może być wpisane w metrykę chrztu).
  • Wdowiec i wdowa przedkładają świadectwo zgonu współmałżonka.
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej.
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które są potwierdzeniem stanu wolnego i brakiem przeszkód od strony cywilnej. Dokumenty te są podpisywane podczas ceremonii zawierania Sakramentu Małżeństwa. Narzeczeni muszą sami zadbać, aby te dokumenty do parafii dostarczyć.
  • Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „Kurs przedmałżeński”). Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.