LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

PUNKTACJA:
Służenie obowiązkowe: 2 pkt.
Nieobecność na służeniu obowiązkowym: -10 pkt.
Służenie nadobowiązkowe (Msza Św., różaniec, majówka, pogrzeb, ślub): 5 pkt.
 

Wszelkie niedopatrzenia osobowe proszę zgłaszać do Ks. Henryka