HISTORIA PARAFII

Wioska i jednocześnie parafia p.w. Najświętszego Imienia Maryi Panny leży w Beskidzie Wyspowym, rozłożona wśród uroczych zakątków Jabłońca, zbocza Kamionnej, Załpy i paśmie Sałasza. Rzeka Łososinka swoimi zakolami, za którymi otwiera się nowy zadziwiający krajobraz przecina swoim biegiem na dwie części wioskę i parafię. Pierwszy dokument odnoszący się w całości do Laskowej pochodzi z 1420 roku. Wynika z niego, iż Klemens z Kandziorczyc sprzedał połowę wsi Laskowa rycerzowi Jakuszowi z Lasocic za jedyne 30 grzywien. Tenże właśnie Jakusz dał początek rodowi Laskowskich, który przez ok. 300 lat włodarzył  w tej wsi. Znaczącą datą dla życia religijnego i ewangelizacji był rok 1688. W tym roku wioska Laskowa stała się własnością biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Rok później biskup przekazał  Laskową Księżom Misjonarzom ze Stradomia w Krakowie. Zakon ten został sprowadzony do Polski w roku 1657 przez Marię Ludwikę, żoną Króla Jana Kazimierza. Odtąd przez 100 lat Laskową określano w dokumentach jako wieś ICHMOŚCIÓW KSIĘŻY FRANCUZÓW.

W dworze była urządzona kaplica do dzisiaj na suficie  można podziwiać tzw. TONDA z malowanymi na płótnie popiersiami 4 ewangelistów i postacią Chrystusa. Ośrodek duszpasterski Ks. Misjonarzy trwał do 1781 roku do czasu kasacji niektórych zakonów zaboru austriackiego i sekularyzacji dóbr zakonnych przez cesarza austriackiego Józefa II. Laskowa należała do parafii Łososina Górna. Dnia  1 sierpnia 1908 roku Ks. Bp Leon Wałęga utworzył ekspozyturę kościelną /rektorat/. Był to początek tworzącej się parafii Laskowa. Pierwszym samodzielnym duszpasterzem Laskowej był Ks. Paweł Szczygieł 1908-1910. Kolejnym kapłanem był Ks. Zygmunt Grodnicki 1910 – 1919. Parafię Laskowa erygowano 10 maja 1925 roku. Założenia parafii dokonał Ks. Bp Leon Wałęga pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był Ks. Jakub Sora 1919 – 18.02. 1951. Budowa kościoła według projektu Wacława Wiktora trwała od 1925 – 1934. 12 września 1934 r. Ks. Bp Lisowski konsekrował świątynię.

Kolejnymi proboszczami parafii byli:
Ks. Jan Jarosz              1952 –  1978
Ks.  Jan Wątroba       1978 –  1983
Ks. Feliks Górka         1983 – 1996
Ks. Józef  Kiełbasa    1996 – 16. 02. 2010